سمعكهاي كاملاً درون مجراء           Completely-In-The-Canal(CIC)

رجديدترين نسل سمعك ها، سمعكهايي است كه كاملأ‌ درون مجراي گوش قرار مي گيرند.

اين نوع سمعك ها كوچكترين نوع سمعك است. صدفه سمعك طوري طراحي شده است كه مي توان آن را كاملأ در عمق گوش قرار داد بدون آنكه ديده شود. اغلب تعداد برنامه و تجهيزات اضافي اين سمعكها محدودتر است (به خاطر اندازه كوچكتر آنها). اين سمعكها براي كم شنوايي هاي ملايم تا متوسط مناسب مي باشند. اين سمعك ها قابل رويت نيستند و فقط اگر كسي كنجكاوانه درون مجراي گوش شما را نگاه كند مي تواند سر باريك يك زائده پلاستيكي را مشاهده كند با استفاده از اين زائده پلاسيتيكي شما مي توانيد به راحتي سمعك را بگذاريد و برداريد. اين نوع سمعك به خاطر كاربرد هاي ويژه اش مشهور است اما شكل خاص مجراي گوش در برخي افراد(مثلأ مجراي بسيار باريك) امكان استفاده از اين سمعك را به آنها نمي دهد

 

 سمعكهاي درون مجراء In-The-Canal(ITC)     

اين نوع سمعكها متناسب با اندازه گوش شما ساخته مي شوند و كمي از سمعكهاي CICبزرگترند.

امكان چند برنامه اي بودن در اين سمعكها وجود دارد و اغلب براي كم شنوايي هاي ملايم تا متوسط مناسبند.این سمعكهادرون مجراي گوش قرار مي گيرند و قسمت كمتري از آنها از بيرون قابل رويت است.

سمعكهاي درون گوشي       In-The-Ear(ITE)  

اين سمعكها نيز به طور سفارشي و متناسب با گوش شما ساخته مي شود.

اجزاي سمعك هاي درون گوشي درون پوسته اي كه مطابق با قالب گوش فرد ساخته شده، قرار مي گيرد و امكان چند برنامه اي بودن و استفاده از تله كويل در آنها وجود دارد. اين سمعكها براي كم شنوايي هاي ملايم تا متوسط – شديد مناسبند. اندازه اين سمعك ها و نوع خاص كنترل هاي آن، استفاده از آن را براي افرادي كه دچار محدوديت هاي حركتي هستند، ممكن كرده است.

 

سمعكهاي پشت گوشي Behind-The-Ear(BTE)    

اين نوع سمعكها پشت گوش شما قرار مي گيرند و اندازه هاي مختلفي دارند. اين سمعكها به قالب وصل مي شوند قالب قسمتي است كه متناسب با اندازه گوش شما ساخته مي شود. .  يك لوله پلاستيكي صداي تقويت شده را از سمعك دريافت مي كند و به قالبي كه درون گوش فرد قرار دارد منتقل مي كند. سمعكهاي BTE براي محدوده وسيعي از كم شنوايي هاي ملايم تا عميق مناسب است.

همچنين ممكن است تجهيزات direct Audio input نيز در سمعكها وجود داشته باشد اين مدل سمعك كه چندين دهه پيش عرضه شده بسيار كارآمد است و گاهي از سمعك هاي جديد امروزي مناسب تر و مفيد تر مي باشند. در حقيقت در اين سمعك ها به واسطه فضاي بزرگتر سمعك امكان وجود مدارات بيشتر و در نتيجه تقويت بيشتر صوت وجود دارد. سمعك هاي BTE نسبت به ساير انواع سمعك بادوام تر هستند و برخي انواع آن نيزضدآب مي باشند.

 

 

      کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت صبا می باشد.                                                                                                                 صفحه اصلی   ::    درباره ما   ::    تماس با ما